Co nowego w mrągowie?

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MIASTO MRĄGOWO

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo,

Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”

1. Termin konsultacji: od 9 maja 2016 r. do 24 maja 2016 r.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Mrągowa, posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie miasta Mrągowo.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) wyrażenie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego,
b) poprzez wyłożenie projektu dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,
c) poprzez otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, którego termin i miejsce zostaną podane w dniu rozpoczęcia konsultacji na stronie internetowej: www.mragowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
d) poprzez przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym drogą e-mailową instytucjom, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym na terenie miasta Mrągowo.
5. Dokument oraz formularz konsultacji dostępne będą od dnia 9 maja 2016 r. w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 24, I piętro) Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.mragowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat wiadomości: Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”.
7. Formularze mogą być także składane w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro pok. nr 18), lub wysyłane na adres: Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie drukowanymi literami należy umieścić napis: Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mrągowo”.
8. Informacji udziela Aleksandra Lemańska, Biuro Projektów do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pod nr telefonu 89 741 90 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na Stronie Internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Kalendarz imprez