Co nowego w mrągowie?

Wynik zapytania ofertowego: Serwisowanie sprzętu komputerowego w ramachUpowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II i III”
2018-12-13 08:07:16
Wynik zapytania ofertowego: Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II i III”
2018-12-13 08:05:50
Komunikat - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.
2018-12-11 11:40:14
Konkurs: Realizacja w 2019 r. zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
2018-12-07 13:18:15
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Mrągowo
2018-11-27 12:32:59
Odbiór odpadów wielkogabarytowych w grudniu
2018-11-23 11:51:03
Komunikat - zamknięcie przejazdu
2018-11-23 07:32:10
Zapytanie ofertowe:Serwisowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w miejscu ich użytkowania przez beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projektach pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wyklucz
2018-11-20 13:33:34
Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
2018-11-20 13:28:39
Konkurs: ,,Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe
2018-11-20 13:24:01
Spotkanie było okazją do zapoznania się z książką, wydarzeniami czerwca 89’ oraz pracą Delegatury w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Mrągowa, Piecek i Sorkwit. Wśród nich byli nauczyciele, działacze pozarządowi, samorządowcy i emeryci. Wszyscy oni otrzymali publikację przygotowaną z okazji 20. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 roku przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP w Białymstoku – Delegatura w Olsztynie przy współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie i NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Publikacja towarzyszyła wystawie Olsztyński Czerwiec '89, którą otwarto w Olsztynie 4 czerwca br. Olsztyńska Delegatura IPN udostępnia publikację bezpłatnie na organizowanych w całym województwie spotkaniach edukacyjnych. Jak zaznaczył Kardela – jest to podyktowane tym, że wybory 89’ dotyczyły nie tylko samego Olsztyna, ale całego regionu. A skoro nie rozdano w czerwcu całego nakładu, należało obmyślić sposób na dotarcie do jak największej liczby odbiorców w regionie. Temu właśnie służą te spotkania. Komentarz: Spotkanie poprowadzili dr Piotr Kardela i Paweł Piotr Warot, historycy zajmujący się badaniem dziejów najnowszych, pracownicy Delegatury IPN w Olsztynie. Bezpośredni kontakt z pracownikami Delegatury umożliwił żywą dyskusję i wymianę poglądów na tematy związane z historią najnowszą. Dało to możliwość do stawiania pytań o sprawy, którymi żywiołowo interesują się mieszkańcy Mrągowa. Informacje na temat publikacji Kardeli i Warota docierają do Mrągowa w miesięczniku Debata, a w przeszłości poprzez audycję Polskiego Radia Olsztyn „Z archiwum IPN”. Pytano o publikację dotyczące TW „Janka”, Władysława Chrostowskiego Szefa Mrągowskiej Bezpieki oraz o sprawy związane z codzienną pracą w IPN. Ludzi interesowało, czy po publikacjach niektórych artykułów ich autorzy nie spotykają się z naciskami ze strony osób, których niechlubną przeszłość ujawniają. Pytano o projekty badawcze IPN. Spotkania tego rodzaju wypełniają lukę w braku spotkań z badaczami na terenie Mrągowa. Oddalenie od ośrodków akademickich uniemożliwia dla wielu osób bezpośredni kontakt z naukowcami czy przedstawicielami kultury i mediów.

Kalendarz imprez