Co nowego w mrągowie?

Ideą wystawy jest promocja innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu, ukazanie najlepszych praktyk, propagowanie nowoczesnych produktów i procesów oraz zaprezentowanie możliwości wspierania i promowania innowacyjności przez regionalne instytucje okołobiznesowe. Na wystawie będzie możliwość zaprezentowania przedsiębiorstwa. Wydarzenie będzie promowane w całym województwie warmińsko-mazurskim. Zaproszeni zostaną goście i media. Powiat Mrągowski będzie reprezentował firma TERMIK Sp zoo. Współpraca: PUNKT KONTAKTOWY PRZEDSIEWZIECIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY?SZEGO „INICJATYWA TECHNOLOGICZNA” REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Honorowy patronat: JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Patroni Medialni: Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska

Kalendarz imprez