Co nowego w mrągowie?

Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo

z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Mrągowo

projektu dokumentu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2018 r.”.

 

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłosił w dniu 06.10.2017 r. konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu: „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2018 r.”.

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. W okresie przeprowadzania konsultacji, tj. od 19.10.2017 r. do 07.11.2017 r., do Urzędu Miejskiego w Mrągowie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Kalendarz imprez