Co nowego w mrągowie?

Mrągowscy policjanci realizowali kolejne już policyjne działania, pod nazwą „Chrońmy dzieci przed alkoholem”. Tym razem do ich realizacji zaprosili miejscową młodzież. W ramach działań młodzi ludzie przekazywali sprzedawcom sklepów monopolowych ulotki o ich obowiązkach w zakresie sprzedaży alkoholu i papierosów niepełnoletnim.

Od wielu lat wśród młodzieży panuje przekonanie, iż alkohol jest warunkiem dobrej zabawy. Niestety do rozpowszechnienia mody na picie alkoholu wśród młodzieży z pewnością przyczynia się jego łatwa dostępność. Oznacza to, iż zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest nieprzestrzegany. Bardzo często młodzież zaopatruje się w alkohol bezpośrednio w placówkach handlowych. Czasami korzysta z pomocy osób dorosłych, które za drobną opłatą kupują im alkohol.

Dlatego mrągowska policja postawiła na edukację sprzedawców. Tym razem piątkowe działania pn. „Chrońmy dzieci przed alkoholem” mrągowska policja realizowała wspólnie z miejscową młodzieżą. W ramach działań młodzież wraz z dorosłymi opiekunami odwiedzała mrągowskie punkty handlowe, w których niepełnoletni mogą kupić alkohol. Osobiście przekazywali sprzedawcom ulotki oraz informowali na temat praw i obowiązków sprzedawcy w zakresie sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych niepełnoletnim.

Sprzedawcy dowiedzieli się, że sprzedaż alkoholu osobie poniżej 18 lat to przestępstwo, za które sprzedający może odpowiadać przed sadem, a właściciel sklepu może stracić licencje na sprzedaż alkoholu.

Dlatego policjanci za pośrednictwem dzieci prosili wszystkich sprzedawców o aktywne włączenie się do akcji, gdzie realizacją działań będzie przestrzeganie podstawowej zasady:

-  prawo do zakupu alkoholu mają tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Jeśli sprzedawca ma wątpliwości, czy osoba chcąca kupić alkohol ma ukończone 18 lat obowiązkowo powinien sprawdzić jej dowód tożsamości.

- osobom do lat 18 zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych (sprzedawca ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego);
- zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania;

Ważne jest to, że wspólna realizacja działań pozwoli uchronić najmłodszych przed negatywnymi skutkami spożywania alkoholu i palenia tytoniu, zarówno tymi zdrowotnymi jak i prawnymi.

"Chrońmy dzieci przed alkoholem" to działania prewencyjno-operacyjne prowadzone na terenie miasta i powiatu mrągowskiego. Celem działań jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez ograniczenie dostępu do alkoholu osobom do 18 roku życia. Zadaniem funkcjonariuszy biorących udział w działaniach jest ujawnianie na gorącym uczynku sprawców przestępstw z art. 208 KK mówiącym o tym, że kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju  alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

 

 

Kalendarz imprez