Na tej stronie zamieszczamy informacje o projekcie pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”.


1. Realizator projektu: Gmina Miasto Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

2. Partnerzy:
a) Partner A: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko,
b) Partner B: REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg, ul. Wojska Polskiego 5A, 11-700 Mrągowo.

3. Tytuł projektu: „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasto Mrągowo”.

4. Cel projektu: zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 180 mieszkańców (72 K, 108 M) miasta Mrągowo, będących w wieku aktywności zawodowej. Grupę docelową w projekcie stanowią:
a) w zakresie edukacji prozdrowotnej (180 osób): kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat,
b) w zakresie badań diagnostycznych (100 osób): kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat.

5. Okres realizacji: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 r.

6. Realizowane w projekcie usługi:
a) działania terapeutyczne - rehabilitacja medyczna,
b) działania terapeutyczne - aktywność fizyczna,
c) edukacja zdrowotna.

7. Wartość ogółem projektu: 450 775 zł
Wkład UE: 383 158,75 zł
Wkład własny: 6,10 %

8. Nr i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy
Nr i nazwa Działania: RPWM.10.07.00Aktywne i zdrowe starzenie się
Nr i nazwa Poddziałania: nie dotyczy
Numer projektu: RPWM.10.07.00-28-0020/19