Szanowni Mieszkańcy Mrągowa

Biorąc pod uwagę dyskusję w Internecie, która dotyczy lokalu gastronomicznego pod amfiteatrem i parkingu przy ulicy Giżyckiej, winien jestem Państwu informację dotyczące moich zamierzeń co do dalszego funkcjonowania tych miejsc.

 

Zacznę od lokalu gastronomicznego i przypomnę, że Miasto Mrągowo, pod koniec stycznia, tak jak w latach ubiegłych, chciało w drodze przetargu wydzierżawić ten obiekt. Zgłosiło się dwóch oferentów. Licytację wygrała osoba, która zaproponowała sumę ok 50000 zł. za miesięczny najem lokalu. Taka kwota była niemal dwudziestokrotnie wyższa niż ta uzyskana rok temu, przez tego samego oferenta.
Po kilku dniach wygrany, który od wielu lat dzierżawił ten lokal, wycofał swoją ofertę i odstąpił od podpisania umowy.

Postanowiłem wtedy, że zgodnie z prawem, podejmiemy próbę wydzierżawienia lokalu organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej, ewentualnie tego typu działalność gastronomiczną mogłaby prowadzić spółka miejska Miasteczko Westernowe "Mrongoville" . Nie było przy tym mowy o zmianie przeznaczenia tego miejsca - dalej miałaby tam funkcjonować restauracja, poszerzona dodatkowo o niewielki powierzchniowo punkt spełniający rolę informacji turystycznej i kasy biletowej. Zmiana miała tylko i wyłącznie dotyczyć podmiotu, który prowadziłby lokal.

Moja decyzja to odpowiedź na zapotrzebowanie i rozwój ekonomii społecznej, której celem jest kreowanie nowych miejsc pracy i zatrudnianie osób, którym Miasto powinno szczególnie pomagać. Zależy mi na promowaniu organizacji obywatelskich i rozwoju społeczności lokalnych, chcę tworzyć nowe miejsca pracy z elastycznymi formami zatrudnienia. Wielu mieszkańców popiera takie rozwiązania i cieszę się, że mnie w tym wspiera.

Jesteśmy w trakcie wyboru koncepcji, której głównym zamierzeniem jest utrzymanie funkcji gastronomicznej w tym miejscu z jednoczesnym elementem promocyjnym. Najbliższe tygodnie rozstrzygną czy podmiotem prowadzącym restaurację z punktem informacyjnym będzie podmiot złożony z mieszkańców i samorządu, czy też konieczne będzie przeprowadzenie przetargu, by lokal prowadził prywatny przedsiębiorca. Bez obawy - w tym miejscu restauracja zostanie utrzymana.

Odnosząc się do tematu parkingu przy ulicy Giżyckiej pragnę wyjaśnić, że obszar na którym ma być posadowiony namiot, w którym odbywać się będą dyskoteki, będzie zajmować niewielką część całego parkingu, a tym samym większość dostępnych miejsc postojowych będzie dostępna. Przez 95% roku parking nie jest wykorzystany nawet w 10% jego powierzchni. Dyskoteka, która będzie odbywać się w namiocie, znajdzie się na samym końcu parkingu, a jej obecność spowoduje zamknięcie tylko niewielkiej części placu.

Wychodzę naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, którzy niejednokrotnie prosili mnie o taką atrakcję. To z myślą o młodych Mieszkańcach podjąłem tę decyzję i mam nadzieję, że nie zawiodą mojego zaufania.

Chcę Państwa zapewnić, że szanuję zdanie wszystkich Mieszkańców i uwzględniam je w ostatecznych decyzjach. Szanuję to, że macie swoje zdanie, czasem inne niż moje. Doceniam również to, że większość z Was nie ulega rozgrywkom lokalnej polityki i potrafi zauważyć moje działania dla rozwoju naszego Miasta.

Stanisław Bułajewski - burmistrz Mrągowa