Fundacja Borussia Olsztyn we współpracy z IBB Niemcy realizuje projekt Generation Europe. Jest to projekt na temat Aktywnego Obywatelstwa Europy skierowany do młodych ludzi. Projekt zakłada współpracę przez trzy lata między partnerami z Polski, Niemiec i Hiszpanii. W jego trakcie odbędą się trzy treningi dla młodzieży (w Niemczech, Polsce i Hiszpani) oraz kilka zadań do zrealizowania w swoim środowisku lokalnym.

Trzyletni projekt Niemiecko- Polsko – Hiszpański nt przestrzegania praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, przyszłości Europy, problemów współczesnego świata.
W skład grupy projektowej wchodzi młodzież od 16 roku życia z tych trzech krajów. Projekt realizowany jest na trzech trójstronnych capmach oraz podczas działań lokalnych w swoich państwach. W październiku odbył się pierwszy camp w Monachium. Ze strony polskiej pojechało 8 uczniów ZS nr 2 w Mrągowie pod opieką Pani Magdy Lewkowicz i Pani Kornelii Kurowskiej.

Młodzież podczas kilkudniowego wyjazdu uczestniczyła w ćwiczeniach symulacyjnych, szukała wspólnych problemów cywilizacyjnych, społecznych, a następnie przygotowywała plan ich rozwiązania. Punktem kulminacyjnym był happening na Uniwersytecie w Monachium , gdzie młodzież rozrzuciła ulotki z hasłami promującymi tolerancję i prawa człowieka oraz duży ręcznie malowany poster. Był to również hołd złożony Sofie Scholl, dziewczynie, która przeciwstawiła się nazistowskiej władzy w ten sam sposób ( rozrzucała ulotki antyhitlerowskie) za co została skazana na karę śmierci.

Po powrocie do kraju młodzi ludzie realizują projekt lokalny, który odzwierciedla podjętą w Monachium tematykę. GenE zorganizowało kampanię #WERemember, wzięło udział w warsztatach grafitti- „GenE Mural” nt problemów współczesnego świata oraz uczestniczyła w warsztatach nt różnorodności kulturowej w Domu Mendelsona w Olsztynie.

Z kolei w wakacje do Mrągowa przyjedzie grupa niemiecka i hiszpanska w celu analizy swoich zadań lokalnych i przepracowania kolejnych problemów. Grupa bedzie gościć w Mrągowie w dniach 24 lipca - 4 sierpnia. Ostatni wyjazd studyjny odbędzie się w 2020 roku w Hiszpanii. Tam nastąpi podsumowanie trzyletniej pracy młodzieży z trzech krajów.

Inicjatorami projektu jest IBB z Niemiec oraz Fundacja Borussia z Olsztyna. Program finansowany jest ze środków UE Erasmus+ oraz Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna