Budowanie platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą regionu a przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami - to główny cel Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, którego organizatorem jest samorząd województwa. W tym roku wydarzenie odbyło się po raz 9, a miejscem spotkania było Mrągowo.