Uczniowie 6 mrągowskich szkół biorą udział w Szkolnym Budżecie Obywatelskim. Do zagospodarowania mają łącznie 30 tys. zł, w tym maksymalnie 5 tys. zł na jedną szkołę.

- To pierwsza edycja SBO - mówi Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa. - Inicjatywa, zorganizowana w ramach "dużego" Budżetu Obywatelskiego, jest dobrą lekcją wychowania obywatelskiego, możliwością współdecydowania o tym jak wydawany jest miejski budżet, ale przede wszystkim pozwala uczniom stworzyć atrakcyjne działania skierowane do młodzieży oraz na rzecz innych mieszkańców Mrągowa. Warto również zaznaczyć, że Mrągowo jest jednym z niewielu miast w kraju, które realizuje SBO.

W pierwszej edycji SBO bierze udział 6 szkół z Mrągowa: Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza", Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

- Zgodnie z regulaminem zadanie może zgłosić każdy uczeń szkoły, w której prowadzony jest SBO - mówi Krystian Korzycki, zastępca burmistrza Mrągowa. - Uczeń może zgłosić jedno lub więcej zadań. Zgłaszanie propozycji potrwa do 30 października. Później, w okresie od 4 do 15 listopada, odbędzie się weryfikacja zadań, a głosowanie na zaakceptowane projekty zaplanowaliśmy od 1 do 20 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 stycznia 2020.

Realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego koordynują pracownicy referatu Strategii, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim. Szkolny Budżet Obywatelski na 2020 rok jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. SBO 2020 daje uczniom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów. Łączna kwota Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2020 to 30 tys. zł, w tym maksymalnie 5 tys. zł na jedną szkołę.

Więcej informacji o Szkolnym Budżecie Obywatelskim (regulamin, formularz zgłoszenia, lista podpisów). KLIKNIJ

Koordynatorzy SBO w szkołach. Fot. Paweł Krasowski