Przez ponad miesiąc potrwa remont drogi łączącej ulicę Warszawską z Jeziorkiem Magistrackim. Prace rozpoczną się z końcem października, a droga będzie całkowicie wyłączona z ruchu.

W związku z planowanymi robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji miejskiej pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Warszawskiej do Jeziorka Magistrackiego” istnieje konieczność wyłączenia dla ruchu kołowego drogi wewnętrznej położonej przy zabudowie ul. Ratuszowa 1 (działka nr ewid. 5-47). Wyłączenie nastąpi z końcem października i potrwa do 6 grudnia br.

W ramach inwestycji zniszczona nawierzchnia asfaltowa jezdni zostanie zastąpiona nawierzchnią z kostki granitowej natomiast istniejącą nawierzchnię chodnika z betonowych płyt zastąpią płomieniowane płyty kamienne.