Już 2 grudnia, punktualnie o godzinie 10:00, rozpoczniemy ciekawy konkurs, w którym do wygrania będą trzykomorowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Konkurs będzie polegał na prawidłowym udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania, dotyczące: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mrągowo oraz zasad segregacji odpadów.

Przewidujemy 10 edycji konkursu - każda będzie odbywać się raz w tygodniu, w poniedziałek, począwszy od 2 grudnia. Zwycięzcą będzie osoba, która jako pierwsza poda poprawne odpowiedzi na trzy pytania w komentarzu pod postem konkursowym.
W konkursie mogą brać udział tylko osoby, zameldowane na terenie naszego Miasta.
Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Mrągowo - Stanisław Bułajewski.

Regulamin konkursu