Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski w Mrągowie zachęcają seniorów – mieszkańców Miasta Mrągowo do skorzystania ze wsparcia w ramach realizowanego programu „Wspieraj Seniora”. Dzięki programowi osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19, otrzymają wsparcie polegające na: dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej), dostarczeniu leków czy załatwieniu drobnych spraw urzędowych. W szczególnych przypadkach ze wsparcia mogą skorzystać również osoby poniżej 70. roku życia.

Program „Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku powyżej 70 roku życia, w zakresie ochrony przez zakażeniem Covid-19 – mówi Monika Oleszkiewicz-Adamska, dyrektor mrągowskiego MOPS. – Realizowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021 r. Gmina Miasto Mrągowo w trosce o zdrowie Seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Mrągowo przystąpiła kolejny raz do realizacji programu, aby wesprzeć seniorów, którzy z uwagi na stan epidemii zdecydowali się pozostać w domu.

Program jest skierowany do:

  • seniorów 70+, który pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,
  • osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych, potrzeb wynikającej ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej.

Usługa wsparcia polega w szczególności na:

  • dostarczeniu zakupów obejmujących podstawowe artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze oraz środki higieny osobistej,
  • dostarczeniu leków,
  • załatwieniu drobnych spraw urzędowych (nie wymagających wydania upoważnienia).

Koszty zakupów ponosi senior.

Bezpośrednim realizatorem Programu w imieniu Gminy Miasto Mrągowo jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby, które chcą skorzystać z Programu mogą kontaktować się z numerem infolinii: 22 505 11 11 bądź bezpośrednio z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie pod numerem tel. 89 741 34 42.

ulotka wspieraj Seniora 1

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna