26 kadetów drugiego rocznika klasy mundurowej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, uczestniczących w programie Ministerstwa Obrony Narodowej – Oddziały Przygotowania Wojskowego, złożyło 29 maja ślubowanie. Uroczystość odbyła się w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie, a uczestniczyli w niej rodziny uczniów, mundurowi i samorządowcy.

Klasa mundurowa o profilu wojskowym działa w mrągowskim CKZiU od 2019 roku. Skierowana jest do uczniów technikum na podbudowie szkoły podstawowej. Kształcenie realizowane jest we współpracy z Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie.

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej.

Fot. Paweł Krasowski

 

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna