Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił przetarg na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu modernizacji linii kolejowej nr 223 Czerwonka–Biskupiec–Mrągowo–Mikołajki–Orzysz. – To bardzo dobra wiadomość – mówi burmistrz Mrągowa, Stanisław Bulajewski, który jest jednocześnie reprezentantem samorządów, uczestniczących w projekcie modernizacji linii kolejowej nr 223. – Jesteśmy coraz bliżej powrotu kolei do naszego miasta.

Przetarg, ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, dotyczy opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka–Biskupiec–Mrągowo–Mikołajki–Orzysz.

Podobnie jak w przypadku innych samorządów studium planistyczne będzie stanowić podstawę opracowania przez PLK studium projektowo-technicznego obejmującego:

  • wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji projektu określonych wstępnie w studium planistycznym wraz z określeniem wstępnych kosztów projektu,
  • opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim,
  • pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych.

Studium planistyczne będzie obejmować poniższe etapy:

  • etap 1: pozyskiwanie danych i zdefiniowanie wariantów infrastruktury;
  • etap 2: prognozy ruchu dla wariantów infrastruktury;
  • etap 3: analiza ruchowo-eksploatacyjna dla wariantów infrastruktury;
  • etap 4: oszacowanie kosztów dla wariantów infrastruktury – wstępne RCO, wskazanie istotnych kwestii technicznych;
  • etap 5: wybór preferowanego wariantu;
  • etap 6: ocena wpływu projektu na uzyskanie/usprawnienie połączenia miasta z miastem wojewódzkim.

Szacunkowa wartość zamówienia to 1 219 512.20 PLN netto. Prace powinny zostać zrealizowane do 5 listopada 2021 r. Oferty można natomiast składać do 5 lipca 2021 r.

Przypomnijmy, że na początku 2021 roku wiceminister infrastruktury Marcin Horała, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Karol Karski, prezes spółki CPK Mikołaj Wild i burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski podpisali deklarację, że CPK dofinansuje prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Kwota dofinansowania ze strony CPK wyniesie do 20 mln zł, co stanowi istotną część potrzebnego wkładu własnego samorządu. <<Przeczytaj artykuł na ten temat>>

Ta inwestycja stanowi wielką szansę rozwojową dla Mrągowa i całego regionu, zarówno jeżeli chodzi o zwiększenie ruchu turystycznego, jak też lepsze skomunikowanie miejscowych terenów inwestycyjnych – mówi Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa, który jest jednocześnie reprezentantem samorządów, uczestniczących w projekcie modernizacji linii kolejowej nr 223. – Mieszkańcy czekają na przywrócenie ruchu pasażerskiego od 2010 roku. Teraz, dzięki m.in. moim staraniom, niektórych samorządów, wsparciu ze strony CPK i europosła Karola Karskiego, wyczekiwane inwestycje są coraz bliżej realizacji, a podróżni z Mrągowa będą mogli dojechać nie tylko do Olsztyna, ale i do Warszawy. Teraz dużo zależy od samorządu województwa. Pan marszałek Gustaw Marek Brzezin to dobry samorządowiec i przyjaciel Mrągowa, dlatego wierzę, że w ciągu najbliższych kilku lat kolej wróci do naszego miasta.

Źródło: www.nakolei.pl/pl

kolei

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna