Od lipca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Mieszkańcy miasta otrzymają tam pomoc w procesie składania wniosków na dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków. Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach 8-13.

Do tej pory mieszkańcy Mrągowa złożyli już 181 wniosków — mówi Angelika Szydlik z UM Mrągowo. — Udało się zrealizowanych 111 przedsięwzięć, a wypłacona kwota dotacji to ponad 2,6 miliona złotych.

Więcej informacji o punkcie na naszej stronie: <<KLIKNIJ>>

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna