Trwa preferencyjna sprzedaż węgla dla mrągowskich gospodarstw domowych. Do tej pory węgiel odebrało w Mrągowie ponad 150 osób. Rozdystrybuowano ponad 185 ton. Zainteresowanie zakupem węgla od samorządu nadal trwa. Apeluję jednak, by nie czekać z zakupem do ostatniej chwili. Umożliwi to sprawną kontynuację dystrybucji mówi Tadeusz Łapka, zastępca burmistrza Mrągowa. Przypominam, że ostateczny termin na dostarczenie dokumentów do urzędu na zakup węgla mija 15 kwietnia 2023 r.

Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach jest prowadzona w oparciu o przepisy tzw. specustawy węglowej. Jest on sprzedawany mieszkańcom Mrągowa po cenie 1950 zł za 1 tonę. Sprzedaż opału prowadzona jest w Miejskiej Energetyce Cieplnej.

Węgiel w preferencyjnej cenie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym, którym wypłacony został dodatek węglowy
  • gospodarstwom domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony
  • gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek o wypłatę dodatku węglowego i spełniają warunki wskazane w ustawie z 5 sierpnia br. o dodatku węglowym
  • gospodarstwom domowym, które wskazały węgiel jako podstawowe źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ilość węgla dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 3 grudnia br. istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres tj. od 1 stycznia 2023 r. To oznacza, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego z ilości mniejszej niż 1,5 tony, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres. Mieszkaniec, który w pierwszym okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna, będzie mógł ująć w tegorocznym wniosku tę niewykorzystaną część limitu. Zmiana dotyczy również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia.