KOMUNIKAT

dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z siedzibą w Mrągowie na realizację zadania publicznego, w formie wsparcia, pn. ,,25. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2019”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

-        Biuletynie Informacji Publicznej

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mrągowie

-        na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem: „Uwagi do projektu pn.25. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2019”.

Informacji udziela Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pok. 26, tel. 89 741 90 04.

Oferta realizacji zadania publicznego