Rada Miejska w Mrągowie, podjęła uchwałę nr IX/4/2019, w sprawie zmiany uchwały nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23 grudnia 2010 r., w sprawie zasad wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mrągowo i Gminy Mrągowo, rozszerzającą listę osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Od 25 czerwca 2019 r. wymieniona grupa osób będzie mogła korzystać z komunikacji miejskiej nieodpłatnie na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi z dokumentem tożsamości. Tytuł taki otrzymują kobiety, które nieodpłatnie oddadzą minimum 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi oraz mężczyźni – minimum 6 litrów.

Link do publikacji aktu prawnego