Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowo

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości aktualizację statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo :

 

Statystyczna liczba uczniów ogółem

Uczniowie bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

117,67

108,67

9

0

2,67