KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) została podpisana umowa o powierzenie zadania publicznego pn. Organizacja warsztatów/wydarzenia dla mieszkańców Mrągowa na rzecz profilaktyki antyalkoholowej, wykluczenia społecznego poprzez promocję aktywnego trybu życia przy okazji otwarcia mrągowskiego toru Pumptrack”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 07.11.2019 r. do 20.11.2019 r. przez Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe,Gmina Miasto Mrągowo sfinansowała realizację zadania w kwocie 2 000 zł.