Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów biorących udział w trwałości projekcie pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – edycja II i III.

Pobierz:
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie
Formularz ofertowy