KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. "Ogólnopolskie turnieje piłki nożnej”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 29.11.2019 r. do 15.12.2019 r., przez Stowarzyszenie D&D SPORT. Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 3 000 zł.