OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MIASTO MRĄGOWO

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto  Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.”.

 1. Termin konsultacji: od 10.09.2020 r. do 23.09.2020 r.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Mrągowa o przygotowanym dokumencie.
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Mrągowo,     
   posiadający czynne prawo wyborcze oraz  organizacje pozarządowe, placówki oświatowe
   i instytucje realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, mające siedzibę na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
 4.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
   1) poprzez umieszczenie dokumentu podlegającego konsultacjom na stronie internetowej   
       Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za    
       pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
   2) poprzez udostępnienie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
 5.  Dokument oraz formularz do konsultacji dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Mrągowie(pokój nr 26, I piętro), na stronie internetowej: www.mragowo.pl  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej. Formularze mogą być składane w formie elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., temat wiadomości: Konsultacje społeczne  
   dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.”. Formularze mogą być także składane w wersji  
  papierowej w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, lub wysyłane na adres: Urząd Miejski  w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo. Na kopercie  należy umieścić napis:  Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.”.
 6. W związku z wprowadzonym na terenie RP stanem epidemii Covid-19, wywołanej wirusem SARS-COV-2, należy ustalić wcześniej warunki zapoznania się przedmiotowym dokumentem lub osobistego złożenia formularza w siedzibie Urzędu, pod nr tel. 89 741 90 04.
 7. W przypadku chęci zapoznania się z przedmiotowym dokumentem lub złożeniem formularza do konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
 8. Informacji udziela Paulina Koneszko - Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, pod nr telefonu 89 741 90 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.  

           Mrągowo, dnia 02.09.2020 r.

             Załączniki: 
             Załącznik Nr 1
Formularz do konsultacji
             Załącznik Nr 2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2021 r.