Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla  Gminy Miasta Mrągowo na lata 2021- 2024, wpłynęło trzynaście ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu, została wybrana oferta firmy, która zaoferowała najniższą stawkę, tj. Nowe Horyzonty ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, spełniająca kryteria określone w zapytaniu ofertowym.