Mając na uwadze fakt, że aktualna sytuacja epidemiczna może ograniczać zainteresowanym osobom możliwość udziału w stacjonarnym spotkaniu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zaplanowanym na dzień 17 listopada 2020 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, postanowiłem o przeprowadzeniu dodatkowej dyskusji publicznej przy użyciu platformy ZOOM w dniu 24 listopada 2020 roku, o godz. 14:00.

Poniżej dane niezbędne do porozumiewania się na odległość:

ID spotkania: 996 5319 3088

hasło do spotkania: 4N6BZ3

https://zoom.us/join

Burmistrz Miasta Mrągowa
dr hab. Stanisław Bułajewski

Zobacz też:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna