Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Mrągowa projektu dokumentu pn. „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2021-2023”.

 

            Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowa ogłosił w dniu 17.11.2020 r. konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu pn. „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2021-2023”.

            W okresie przeprowadzania konsultacji, tj. od 25.11.2020 r. do 09.12.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Mrągowie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.