Komunikat Burmistrza Miasta Mrągowa

Burmistrz Miasta informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na realizację, w roku 2021, zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację zadania publicznego:

1. „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych” wpłynęła jedna oferta złożona przez Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 25 000 zł.

2. „Ochrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej” wpłynęły cztery oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 7 800 zł - Stowarzyszeniu Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie

2/ 3 000 zł - Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Oddziału w Olsztynie

3/ 9 200 - Fundacji Fructus w Mrągowie

4/ 3 000 zł - Warmińsko – Mazurskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie.

3. „Wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym” wpłynęła jedna oferta, złożona przez Parafię Rzymsko - Katolicką św. Wojciecha w Mrągowie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 23 000 zł.

4. „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 2 000 zł - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” w Mrągowie

2/ 11 110 zł - Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie.

5. „Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne” wpłynęły trzy oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 6 800 zł - Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w Olsztynie

2/ 17 000 zł - Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo” w Mrągowie

3/ 9 600 zł - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy ,,AS” w Mrągowie.

6. „Wspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy)” wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 95 000 zł, w tym 26 000 zł na IV ligę piłki nożnej - Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mrągowia” w Mrągowie

2/ 50 000 zł - Klubowi Sportowemu „Baza Mrągowo”

3/ 18 000 zł - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,OMEGA” w Mrągowie

4/ 26 000 zł - Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w Mrągowie

5/ 27 000 zł - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy ,,AS” w Mrągowie

6/ 12 000 zł - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy w Mrągowie

7/ 26 000 zł - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy w Mrągowie.

7. Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe)” wpłynęło 6 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zostały przyznane dotacje w kwocie:

1/ 8 000 zł - Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony

2/ 9 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo

3/ 5 000 zł - Stowarzyszenie Tennis Club Mrągowo

4/ 5 000 zł - Klub Strzelecki „Snajper” w Mrągowie

5/ 3 000 zł - Klub Tenisowy „GEM” Mrągowo

6/ 4 000 zł - Centrum Przygotowania Motorycznego i Fitness CF Mrągowo