Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury wyboru ofert na realizację w 2023 r., zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostali wybrani następujący wykonawcy:

Zadanie: Udzielanie w pomieszczeniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Mrągowie pomocy prawnej rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i od innych środków psychoaktywnych oraz przemoc, w łącznym wymiarze 4 godziny tygodniowo.

Kancelaria Prawna Marcin Adamczyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c. - Olsztyn.

Zadanie: Prowadzenie w pomieszczeniu Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Mrągowie dyżuru wstępnego    motywowania   do    podjęcia    leczenia odwykowego, w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

Pani Marta Linowska - Sorkwity.

Zadanie: Prowadzenie wywiadów   środowiskowych   dotyczących    rodzin,  w  których występują problemy uzależnienia od alkoholu oraz przemoc.

Pani Marta Linowska  - Sorkwity.

Zadanie: Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla 2 grup osób uzależnionych od alkoholu, w tym sprawców przemocy w rodzinie, w łącznym wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień - Giżycko.

Zadanie: Prowadzenie w pomieszczeniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Mrągowie grupy wsparcia dla ofiar przemocy, w wymiarze 3 godziny tygodniowo.

Pani Agnieszka Sosnowska-Krzynówek - Mrągowo.

Zadanie: Wydawanie opinii przez biegłego sądowego lekarza psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.

Brak ofert

Zadanie: Wydawanie opinii przez biegłego sądowego psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego.

Brak ofert

Zadanie: Prowadzenie dyżuru informacyjno-konsultacyjnego w zakresie problematyki narkomanii, w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Mrągowie, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Pani Bożena Łapka - Mrągowo.

Zadanie: Udzielanie pomocy psychologicznej dla ofiar  przemocy domowej, w pomieszczeniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Mrągowie oraz według potrzeb na terenie miasta w wymiarze  5  godzin tygodniowo.

Pan Michał Salwin - Mrągowo.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna