Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Prelekcja z zakresu profilaktyki zapobiegania uzależnieniom, połączona z III edycją turnieju Mikołajkowego piłki nożnej”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 27.12.2022 r. do 31.12.2022 r. przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” z siedzibą w Mrągowie, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 5 000 zł.