Mrągowskie przedszkola podały harmonogram pracy w okresie tegorocznych wakacji. Placówki wykorzystają letni czas na niezbędne remonty, ale też na pracownicze urlopy.

PLAN URLOPÓW PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO MRĄGOWO NA 2023 r.

Lp.

Nazwa placówki

Termin urlopu*

1.

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” przy ul. Kopernika 2

od 1 lipca do 31 lipca 2023 r.

2.

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” przy ul. Brzozowej 7A

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.

3.

Oddział przedszkolny „Żabki” w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2C

od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2023 r.

4.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2C

od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2023 r.

5.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4

od 26 czerwca do 28 lipca 2023 r.

6.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 przy os. Mazurskim 12

od 26 czerwca do 13 sierpnia 2023 r.

7.

Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” przy ul. Spacerowej 1

od 1 lipca do 31 lipca 2023 r.

8.

Przedszkola Niepubliczne „Nasze Pociechy”

przy ul. Giżycka 1
przy ul. Mrongowiusza 59A
przy os. Grunwaldzkim 18

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.

* Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach, niewynikających z przyczyn leżących po stronie placówki i organu prowadzącego, plan urlopów na 2023 r. może ulec zmianie.

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki”, przy ul. Wojska Polskiego 4B w Mrągowie oraz Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole”, przy ul. Moniuszki 18 w Mrągowie funkcjonują przez cały rok.