Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 40) oraz § 16 pkt 1 Statutu Miasta Mrągowa,

ZWOŁUJĘ

LIX Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w dniu 9 marca 2023 roku o godz. 13.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Ogłoszenie porządku obrad.
  3. Informacja Burmistrza Miasta Mrągowa na temat wystąpienia do Powiatu Mrągowskiego z wnioskiem o przekazanie z dniem 1 września 2023 r. Gminie Miasto Mrągowo prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Generała Mariusza Zaruskiego w Mrągowie.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor


Uwaga! Sesję bedzie można oglądać on-line, na nowej platformie internetowej. Wystarczy kliknąć TU