Burmistrz Miasta Mrągowa informuje, iż w wyniku zastosowania procedury wynikającej z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego pn. „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2023 – Jubileusz 10-lecia”.

Zadanie realizowane będzie w terminie od 18.05.2023 r. do 13.08.2023 r. przez Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, Gmina Miasto Mrągowo dofinansowała realizację zadania w kwocie 10 000 zł.