Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej (MCIT) powstało 17 października 2004 roku. Siedziba mieści się w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT) przy ulicy Warszawskiej 26. CKiT jest samorządową jednostką kultury i podlega urzędowi Gminy Miasta Mrągowo. Biuro „i” jest bardzo funkcjonalne i przestronne. Na ponad 40 m2 wydzielone miejsca mają informatorzy, turyści i osoby korzystające z internetu. Dla nich dostępne są dwa stanowiska, w tym jedno dla osób niedowidzących. Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych oraz miejsce na pozostawienie rowerów. Oznakowany jest znakiem „i”, co ułatwia identyfikację miejsca utożsamiając placówkę z przynależnością do systemu informacji turystycznej. Niedaleko znajduje się duży parking, także dla autokarów. Na zewnątrz znajduje się gablota z informacjami na temat atrakcji turystycznych oraz noclegów. W pobliżu budynku znajduje się duża tablica z planem miasta. Położenie budynku zapewnia dobry kontakt z turystami odwiedzającymi Ziemię Mrągowską.

Placówka jest całoroczna.

Podstawą funkcjonowania każdej informacji turystycznej jest stabilny i profesjonalny zespół pracowników. Ich wykształcenie, znajomość języków oraz oczywiście zaangażowanie i zrozumienie roli „i” w działaniach nie tylko informacyjnych, ale także promocyjnych regionu są gwarancją sukcesów. Mrągowska ekipa składa się z trzech pracowników. Wszyscy pracują powyżej 10 lat. W mrągowskim punkcie turyści mogą uzyskać informacje w 3 językach, którymi Informatorzy biegle władają: angielski, niemiecki, rosyjski.

Placówka jest po gruntownej modernizacji, która została przeprowadzona w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata  2007 - 2013. Od samego początku Informacja Turystyczna w Mrągowie ma zasięg powiatowy, a nawet wojewódzki.

Działania MCIT ukierunkowane są na trzy podstawowe grupy odbiorców: turyści, gestorzy branży turystycznej w regionie oraz mieszkańcy.

Do głównych zadań MCIT należy obsługa ruchu turystycznego, promocja Ziemi Mrągowskiej i działalność wydawnicza. W biurze odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, planów miasta) w różnych wersjach językowych. Prowadzona jest sprzedaż widokówek, map, albumów, przewodników w wersjach: polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej, francuskiej oraz pamiątek. W punkcie można otrzymać bezpłatne materiały nie tylko o regionie, ale także o województwie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Warmińsko - Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną MCIT otrzymuje materiały regionalne, ale również przekazuje materiały promocyjne organizacji wojewódzkiej. W Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej działa punkt ksero, można również kupić bilety do kina bądź na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Pracownicy MCIT sami opracowują skład graficzny i teksty promocyjne do wydawnictw. Co roku wydawane są foldery, mapy, plany miast, informatory turystyczne, które dotyczą informacji o mieście i regionie. Część z nich wspierają finansowo członkowie LOT Ziemia Mrągowska. Materiały informacyjne przekazywane są również gestorom branży turystycznej. W ten sposób informacja jest łatwiej osiągalna dla turystów. Pracownicy MCIT wspierają tworzenie produktów turystycznych w regionie. Dzięki ich inicjatywie nadany został certyfikat POT dla „Pikniku Country w Mrągowie i Miasteczka Westernowego Mrongoville” za najlepszy produkt turystyczny roku 2008 oraz dwa kolejne nadane przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną dla „Mrągowa - Miasta Festiwali” w roku 2009 i 2011. Z kolei w 2017 r. zostały przyznane 2 certyfikaty: dla Festiwalu Kultury Kresowej oraz Pikniku Country.

Pracownicy Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej zarządzają stronami: www.it.mragowo.pl, www.aktywnynarowerze.pl, www.poznajmragowo.pl, a także zajmują się promocją w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
MCIT zajmuje się również znakowaniem szlaków turystyki aktywnej w regionie. Dotychczas oznakowanych zostało ponad 265 km szlaków rowerowych oraz 40 km szlaków pieszych. Opracowany został projekt „Systemu szlaków turystycznych Ziemi Mrągowskiej”, który obejmuje 5 szlaków o łącznej długości ok 250 km. Na co dzień MCIT współpracuje z wieloma instytucjami, prasą, telewizją, z jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami (lokalnymi, regionalnymi i krajowymi),  innymi punktami „i” w regionie przesyłając im dane dotyczące bazy turystycznej regionu. Dane te ukazują się później na witrynach internetowych lub w wydawnictwach. Pracownicy promują nie tylko bazę turystyczną, ale także podejmowane w regionie przedsięwzięcia, działalność usługową i inną, ważną dla rozwoju gospodarczego.
Ważnym aspektem działalności jest popularyzacja turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu, nie tylko wśród turystów, ale także wśród mieszkańców. Co roku organizowane są rajdy piesze, rowerowe, zimowe wyprawy i spływy kajakowe.

Wyróżnienia:
•2017, MCIT zostało nagrodzone I miejscem w konkursie Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce w kategorii 3 gwiazdek.
•2014, MCIT zostało laureatem konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną (X edycja). Przyznano III miejsce wśród czterogwiazdkowych informacji z terenu Polski.
•008, I miejsce w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce (IV edycja) w kategorii miast poniżej 75 000 mieszkańców
•2007, I miejsce w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce (III edycja) w kategorii miast poniżej 75 000 mieszkańców
•2006, Wyróżnienie w konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce (II edycja)

 

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna