Czy administracja lokalna spełnia wymagania mrągowian? To główne pytanie, na które szukali odpowiedzi przedstawiciele Zespołu Lokalnego ds. Rozwoju Mrągowa podczas warsztatów online, które odbyły się w dniach 25-26 czerwca br. Organizatorzy wydarzenia: Związek Miast Polskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Blisko 300 osób reprezentujących 54 miasta uczestniczące w konkursie Programu „Rozwój lokalny” wzięło udział w warsztatach poświęconych narzędziu samooceny potencjału instytucjonalnego do prowadzenia skutecznych polityk rozwojowych jednostek samorządów lokalnych w Polsce.

Narzędzie samooceny zostało opracowane przez zespół ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Cooperation and Development – OECD) w ramach komponentu pt. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”. Komponent ten jest częścią projektu, a jeden z jego produktów w postaci ww. narzędzia ma posłużyć do lepszego przygotowania dokumentów aplikacyjnych do drugiej tury konkursu grantowego w ramach wdrażanego przez MFiPR programu pn.„Rozwój Lokalny” (PRL) finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiej Współpracy Gospodarczej 2014-21.

Warsztat,  ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 został zrealizowany z na platformie ZOOM wraz z tłumaczeniem symultanicznym online. Współorganizatorzy spotkania - Związek Miast Polskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz OECD. Warsztaty odbyły się w dniach 25-26 czerwca 2020 roku.

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna