Wykorzystanie deszczówki do podlewania miejskiej roślinności, stworzenie miejskich zielników czy wysiewanie większej ilości kwietnych łąk – to tylko niektóre z pomysłów mrągowian na rozwój naturalnego i zielonego Mrągowa. Mieszkańcy swoje propozycje zgłosili podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w środę, 29 lipca br.

W trakcie wydarzenia uczestnicy aktywnie wyrażali swoje potrzeby, opinie i oceny odnośnie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Mrągowianie dokonali mapowania miejsc bogatych i ubogich w miejską zieleń na terenie Mrągowa, zgłaszali pomysły na rozwój naturalnego i zielonego Miasta tj.

• stworzenie strefy płatnego parkowania w centrum Mrągowa;
• strefy wypożyczalni rowerów miejskich;
• stworzenie miejskich zielników np. utworzenie „zielonego dachu” na budynku Centrum Kultury i Turystyki pod uprawę roślin jadalnych;
• wprowadzenie innowacji w zakresie produkcji miejskich;
• zasilanie roślinności wodą deszczową, stworzenie tzw. deszczowych ogrodów;
• wykorzystanie energii słonecznej;
• wdrożenie kompleksowych rozwiązań ekologicznych;
• eko-edukacja;
• zagospodarowanie wody deszczowej;
• rozwój małej retencji np. kwietne łąki;
• ograniczenie koszenia trawy w miejscach, w których np. rosną polne kwiaty;
• rekultywacja j. Magistrackiego
• częstsza kontrola jakości wody w j. Czos;
• poprawa jakości powietrza w mieście m.in. w okolicach os. Brzozowego i na tzw. Zatorzu;
• nie grabić liści w parkach miejskich a jedynie na szlakach komunikacyjnych (chodniki, promenada);
• rewitalizacja ul. Kościelnej, a także udostępnienie terenów zielonych przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Mrągowie;
• likwidacja dzikiego parkingu przy publicznej toalecie – szalecie miejskim;
• zadbanie o roślinność w centrum;
• posadzenie drzew w pasie ul. Królewieckiej, nawadnianie ich w systemie wykorzystania wody deszczowej;
• nie kosić kwiatów i ziół rosnących wzdłuż promenady.

„Naturalne i zielone Mrągowo. Otwarte spotkanie z Mieszkańcami” odbyło się w środę 29 lipca 2020 w godz. 17.00-19.00 na terenie przy fontannie nad j. Magistrackim. W konsultacjach społecznych wzięło udział 20 mrągowian, w tym Burmistrz Miasta Mrągowo, dr hab. Stanisław Bułajewski. Uczestnikami wydarzenia byli zarówno członkowie Zespołu Miejskiego ds. Rozwoju Lokalnego, radni, jak i mieszkańcy.

Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek 31 lipca o godz. 11.00 na terenie targowiska miejskiego. Tematem konsultacji będzie wzmocnienie rozwoju przedsiębiorczości oraz sektora usług prywatnych w Mieście.

Konsultacje społeczne odbyły się w ramach przygotowania przez Urząd Miejski w Mrągowie projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Podczas każdego ze spotkań prowadzone są badania ankietowe wśród uczestników. Na zakończenie cyklu spotkań ankieta online będzie dostępna dla wszystkich Mieszkańców. Każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię!fot. Michał Kaczyński