Nie tylko kupcy, ale również kupujący wzięli udział w dyskusji na temat modernizacji targowiska w Mrągowie. W otwartym spotkaniu z Mieszkańcami wzięło udział ponad 40 osób. Konsultacje społeczne odbyły się dzisiaj (piątek, 31 lipca br.) na targowisku miejskim.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci społeczności handlarzy, kupców, a także kupujący i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w tym Burmistrz Miasta Mrągowo, dr hab. Stanisław Bułajewski. W dyskusji zwrócono uwagę na:
• konieczność modernizacji szaletu miejskiego na terenie targowiska;
• braku informacji o bazarze w przestrzeni miejskiej;
• obowiązek zwiększenia ilości koszy na śmieci na bazarze;
• potrzebę lepszego utrzymania czystości na targowisku;
• braku oznakowania targowiska;
• konieczność stworzenia nowoczesnej hali targowej;
• rozważenie zmniejszenia powierzchni targowiska;
• konieczność poprawy nawierzchni na placu targowym;
• potrzebę remontu ul. Mickiewicza;
• konieczność stworzenia parkingu przy targowisku;
• estetyczne ujednolicenie stoisk targowych;
• zmianę funkcjonalności targowiska;
• potrzebę gruntownej modernizacji;
• zmianę oferty z „tandety” na wysoko jakościowe produkty;
• wsparcie kupców, ludzi którzy tworzą targowisko.

Problemy związane z bazarem były jedynie przyczynkiem do szerszych rozmów dotyczących wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości oraz sektora usług prywatnych w Mrągowie. „Country Bazar. Otwarte spotkanie z Mieszkańcami” odbyło się w piątek, 31 lipca w godz. 10.30-12.00 na targowisku miejskim w Mrągowie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia o godz. 17.00 na małym amfiteatrze na Placu Unii Europejskiej. Tematem wydarzenia będzie marka „Mrągowo Festiwalowe Miasto”.

Konsultacje społeczne odbyły się w ramach przygotowania przez Urząd Miejski w Mrągowie projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Podczas każdego ze spotkań prowadzone są badania ankietowe wśród uczestników. Na zakończenie cyklu spotkań ankieta online będzie dostępna dla wszystkich Mieszkańców. Każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię!fot. Michał Kaczyński