Mrągowo znalazło się w gronie nielicznych miast, które zakwalifikowały się do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Funduszy Norweskich i EOG 2014 – 2021. W konkursie złożono 212 wniosków, ale do II etapu przeszły tylko 54 najlepiej ocenione projekty. Z województwa warmińsko-mazurskiego do drugiego etapu przeszedł także Ełk.

Mrągowski projekt, który zakwalifikował się do II etapu naboru, nosi nazwę „Silna marka MRĄGOWO”. Co kryje się pod tym hasłem? Wyjaśnia burmistrz Mrągowa, Stanisław Bułajewski:

- Mrągowo jest już silną marką, rozpoznawalną w kraju, głównie za sprawą festiwali. Jednak badania pokazują, że słabnie siła ich przyciągania, ze względu na dużą i rozbudowaną ofertę wydarzeń w Polsce. Oznacza to, że może to być ostatni moment na utrzymanie i wzmocnienie pozycji Mrągowa.

Działania przewidziane w złożonym zarysie projektu dotyczą:

  • Nawiązania do przedwojennej tradycji uzdrowiska by uruchomić całoroczną turystykę kurortową,
  • Wzmocnienia działań proekologicznych: eliminacji niskiej emisji, zmniejszenia presji transportu w centrum, redukcji zużycia opakowań i odpadów,
  • Wykreowania w rejonie Placu Kajki centrum z nowymi funkcjami kulturalno-rozrywkowymi, gdzie skupiać się będzie aktywność turystów i mieszkańców.

Burmistrz dodaje, że projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z różnymi grupami społecznymi, bo mrągowianie są aktywni i tę aktywność samorząd chce wykorzystać. Wszystko po to, by w efekcie projektu - oprócz działań związanych z infrastrukturą - doprowadzić do większej integracji społecznej, większego zaangażowania młodzieży, starszych i niepełnosprawnych. Tak, by wszyscy mieszkańcy, turyści, a także przedsiębiorcy mogli czuć się w Mrągowie dobrze.

- Cieszę się, że nasz wniosek zakwalifikował się do kolejnego etapu - mówi Stanisław Bułajewski. - Przed nami okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu polegającej na opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej szacuje, że czas trwania tej fazy będzie uzależniony od tempa prac Wnioskodawców i przebiegu współpracy z ww. ekspertami. Już wiadomo, że potrwa minimum 6 miesięcy. Docelowo dofinansowanie otrzyma około 15 miast, które dostaną wsparcie na realizację projektu od 3 mln euro do 10 mln euro. Wkład własny nie jest wymagany, więc dofinansowanie może siegnać nawet 100%.

Informacja o wyborze zarysów projektów do II etapu naboru w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY