240 mieszkańców Mrągowa i okolic wzięło udział w szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Ja w internecie”, którego realizatorem była Gmina Miasto Mrągowo. Dzięki projektowi udało się nie tylko przeszkolić sporą grupę osób, ale również zakupić 20 nowoczesnych przenośnych komputerów, które po szkoleniu trafiły do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie i od 2 września służą uczniom placówki.

Projekt "Ja w internecie" rozpoczął się w styczniu i trwał przez kilka miesięcy. W ramach projektu zorganizowano cykl bezpłatnych szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników.

- Przeprowadziliśmy 20 szkoleń w 5 modułach tematycznych: Tworzę własną stronę internetową (blog), Działam w sieciach społecznościowych, Kultura w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, a także Rodzic w internecie - mówi Marta Krasowska, koordynator projektu. - Łącznie we wszystkich zajęciach wzięło udział 240 osób, powyżej 25 roku życia. Szkolenia odbywały się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej i w Urzędzie Miejskim. Zajęcia prowadzili przeszkoleni instruktorzy, a każde szkolenie kończyło się wręczeniem certyfikatów.

Dzięki projektowi udało się nie tylko przeszkolić sporą grupę osób, ale również zakupić 20 nowoczesnych przenośnych komputerów, które po szkoleniu trafiły do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie i od 2 września służą uczniom placówki.

Projekt realizowany był przez Gminę Miasto Mrągowo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020,  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem programu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji była Fundacja Legalna Kultura.

Przekazanie komputerów odbyło się w Urzędzie Miejskim. na zdjęciu burmistrz Stanisław Bułajewski i dyrektor SP Nr 1 Dariusz Żyłowski.