W Urzędzie Miejskim w Mrągowie uruchomiony został Punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Program skierowany jest do właścicieli bądź współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynku jednorodzinnym. Pracownik punktu pomoże mieszkańcom Mrągowa w aplikowaniu o dofinansowanie w ramach Programu. Punkt czynny jest we wtorki i czwartki, w godzinach 8.00-13.00.

Miasto Mrągowo podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki porozumieniu mieszkańcy miasta otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego na I piętrze w pokoju nr 23. Pracownik Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami jest do dyspozycji mieszkańców we wtorki i czwartki w godzinach 8-13.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji, dotacji z prefinansowaniem lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, właścicieli/ współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 135 000 zł (dochód roczny wskazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”).

W ramach dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze” można złożyć wniosek o poziom podstawowy, podwyższony bądź najwyższy. Przy poziomie podwyższonym oraz najwyższym konieczne jest dołączenie zaświadczenia o dochodach. W Mrągowie takie zaświadczenia w imieniu Burmistrza wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W zaświadczeniu wskazywany jest faktyczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (jednoosobowego lub wieloosobowego).

Utworzony Punkt Konsultacyjny ma na celu pomóc mieszkańcom w wypełnianiu i składaniu wniosków.

Program przewiduje dofinansowanie na:
- źródło ciepła- wymiana, zakup, montaż,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienna,
- dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać pod numerem telefonu 89 741 90 05 oraz na stronie internetowej: http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy. Razem zadbajmy o jakość powietrza w naszym Mrągowie!


Dane dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasta Mrągowo na dzień 29.03.2024r.:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie - 241
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 139
Wypłacona kwota dotacji - 3 268 978,01 zł