Urodziłem się w Mrągowie w 1987 roku. Wychowywałem się w wielopokoleniowej rodzinie, która od lat była i jest związana z naszym miastem. Jestem żonaty od blisko 12 lat. Razem z moją żoną Magdą wychowujemy dwóch synów – bliźniaków Bruna i Iwa. Członkiem rodziny jest również pies Marlon.

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem inżynierii środowiska, absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ukończyłem studia podyplomowe Prawno – Menedżerskie na Wydziale Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe Odnawialne Źródła Energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

W swoim życiu zawodowym pełniłem funkcje inżyniera, a później kierownika budowy w firmach wykonawczych zajmujących się budową infrastruktury sanitarnej. Pracowałem jako specjalista branżowy w firmie zajmującej się generalnym wykonawstwem inwestycji kubaturowych. W karierze zawodowej pełniłem także funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na zlecenie zarówno podmiotów prywatnych jak i publicznych. W latach 2016 – 2019 pracowałem w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie. Byłem odpowiedzialnym za miejską sieć wodociągową. Od 2013 roku prowadziłem także własną działalność – pracownię projektową.
Pełniłem funkcję radnego Rady Miejskiej w Mrągowie w kadencji 2018 – 2024. Jako radny zawsze sumiennie i odpowiedzialnie wykonywałem swoje obowiązki. Przygotowanie pod względem merytorycznym w procedowanych sprawach uważam za obowiązek każdego radnego. We wspomnianej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego klubu radnych Mrągowska Wspólnota Samorządowa, a następnie powstałego w wyniku połączenia klubów Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej i Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej klubu radnych wspierających kandydaturę Jakuba Doraczyńskiego na Burmistrza Mrągowa – Wspólna Sprawa 2024.

Od lutego 2020 roku pełnię funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Mrągowska Wspólnota Samorządowa.

Wolny czas poświęcam głownie moim dzieciom. W związku z tym, że moi synowie są aktywni sportowo, towarzyszę im w rozwijaniu ich pasji i dzięki temu poznaję nowe dziedziny życia, które do tej pory nie były mi bliskie. Jest to doświadczenie bardzo inspirujące. Osobiście interesuję się muzyką, filmem, sportem, motoryzacją, historią najnowszą, polityką – w tym głównie funkcjonowaniem samorządów. Najlepiej spędzony czas – to czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół.