DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W TERMINIE 18.01.2021 - 17.12.2021

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - ul. Mrongowiusza 1  w Mrągowie

(budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89 741 25 92

 

  •  Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

           Agnieszka Sosnowska-Krzynówek, poniedziałek, godz. 16.00 – 19.00

 

  • Dyżur informacyjno - konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii

           Bożena Łapka,  wtorek, godz. 14.00 – 16.00

 

  • Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

          Bożena Łapka,  wtorek, godz. 16.00 – 18.00

 

  • Zajęcia terapeutyczne

          Gizela Maria Frojman

        - Terapia radzenia sobie ze złością                      

          środa, godz. 14.00 – 17.00

        -  Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

          środa,  godz. 17.00 – 20.00

 

  • Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
     Barbara Sobczyk, środa, godz. 14.00-16.30 oraz piątek, godz. 14.00-16.30

 

  • Dyżur prawnika

          Magdalena Koniuszek, czwartek,  godz. 16.00 – 20.00

 

  • Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego

          Marta Agnieszka Linowska, czwartek, godz. 16.00 – 19.00

                                                           

Telefon Zaufania od 01.01. do  31.12.2021 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Nr telefonu  89 741 20 20

Soboty i niedziele,  godz. 17.00 – 19.00

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna