INFORMATOR  DLA SZUKAJĄCYCH  POMOCY – 2020 r.

 

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W TERMINIE 20.01.2020 - 18.12.2020

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - ul. Mrongowiusza 1  w Mrągowie

(budynek przy stadionie miejskim), nr telefonu 89-741- 25 - 92

 

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

   Agnieszka Sosnowska-Krzynówek,poniedziałek, godz. 16.00 – 19.00

Dyżur informacyjno - konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii

    Bożena Łapka,  wtorek, godz. 15.00 – 16.00

Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Bożena Łapka,  wtorek, godz. 16.00 – 18.00

Zajęcia terapeutyczne 

   Gizela Maria Frojman

- Terapia radzenia sobie ze złością                      

   środa, godz. 14.00 – 17.00

-  Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

   środa,  godz. 17.00 – 20.00

Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
   Barbara Sobczyk, środa, godz. 14.00-16.00 oraz piątek, godz. 12.00-15.00

Dyżur prawnika 

  Magdalena Koniuszek, czwartek,  godz. 16.00 – 20.00

Dyżur wstępnego motywowania  do leczenia  odwykowego

   Marta Agnieszka Linowska, czwartek, godz. 16.00 – 19.00                                

 

Telefon Zaufania od 1.04. do  31.12.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Nr telefonu  89-741-20-20

Soboty i niedziele,  godz. 17.00 – 19.00