Na stronie dot. Gospodarki Odpadami w Mrągowie znajdują się następujące informacje:
- deklaracja za gospodarowanie odpadami 
- kto odbiera odpady z terenu mrągowa
- lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Mrągowa
- wysokość i sposób uiszczania opłat za odbiór odpadów
- punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów
- jak segregować odpady
- harmonogram odbioru odpadów

Przejdź na stronę Gospodarka Odpadami: http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/kategoria/1068/gospodarka-odpadami.html

Materiały edukacyjne:

www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

www.dzienbezsmiecenia.pl

EDUKACJA EKOLOGICZNA - wordpressplugins (home.pl)

Jak utylizować leki przeterminowane?