Mrągowskie Centrum Kultury jest organizatorem większości przedsięwzięć kulturalnych w Mrągowie. Jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania gminy miejskiej Mrągowo z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, upowszechniania czytelnictwa oraz propagowania działalności rekreacyjno – turystycznej. W MCK mieści się Biblioteka Miejska oraz Kino „Zodiak”.

W ramach animacji kulturalno-społecznej MCK organizuje zajęcia w pracowniach artystycznych oraz oferuje różne formy aktywnego spędzenia czasu wolnego. Funkcjonują kółka plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne, chór, orkiestra dęta. Dzięki prowadzonym przez specjalistów zajęciom dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje umiejętności w różnych dziedzinach. Innymi działaniami animacyjnymi są realizowane projekty społeczno-kulturalne, konkursy i przeglądy twórczości amatorskiej oraz wydarzenia takie jak: koncerty, spektakle, wystawy czy spotkania. Każdego roku MCK organizuje szereg imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych o różnym zasięgu, od lokalnego do międzynarodowego. Dzięki odbywającym się w mieście imprezom i festiwalom, Mrągowo znane jest w kraju i poza jego granicami.

Przejdź na stronę MCK: http://mck.mragowo.pl/

Program kadencyjny Mrągowskiego Centrum Kultury 2022-2025