Już po raz drugi organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania i przedstawienia raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Z raportem, stanowiącym podsumowanie działalności burmistrza Mrągowa, w szczególności w zakresie realizacji polityki, programów, strategii, uchwał rady czy budżetu obywatelskiego w roku 2019, można zapoznać się na naszej stronie.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Istotną jego część stanowi informacja o stanie Miasta w zakresie wykonywania zadań własnych. Dlatego w dokumencie znalazło się również podsumowanie najważniejszych informacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego, demografii i przedsięwzięć prorodzinnych, oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji oraz finansów.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu. Kliknij w zdjęcie

Raport 2019

Rada Miejska rozpatrzy raport podczas sesji, która odbędzie się 25 czerwca 2020 roku.
Nad przedstawionym raportem przeprowadzona będzie debata.
W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Mrągowa.
Udział mieszkańców w debacie nad raportem regulują zapisy art.28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
Mieszkaniec Mrągowa, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 50 mieszkańców Mrągowa. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed sesją (tj. do 24 czerwca br.).
Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

ZGŁOSZENIE O UDZIALE W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA <<POBIERZ>>