STYPENDIA SZKOLNE – 15 WRZEŚNIA MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do dnia 15 września br. można składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Stypendium przyznaje się uczniom, będącym mieszkańcami Mrągowa, niezależnie od miejsca pobierania nauki. O stypendium mogą ubiegać się rodziny, w których dochód na jednego członkarodzinynie przekracza 514 zł netto (od 01.10.2018 r. kryterium dochodowe wzrośnie i wynosi będzie 528 zł netto na osobę). Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+”.

Wnioski o stypendium szkolne dostępne będą w sekretariatach wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie Miasta oraz w Urzędzie Miejskim, pok. 26, jak również będzie można je pobrać ze stron  internetowych tych instytucji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z miesiąca sierpnia br. Wnioski składane są dla każdego dziecka w rodzinie osobno. 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Wypłata stypendiów nastąpi, po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na ten cel. 

Osoba do kontaktu :

Pani Emilia Samsel, tel. 741 90 04

       


Załączone pliki

Mrągowskie Programy Współpracy z Mieszkańcami

Mrągowski
Budżet Obywatelski

 

Szkolny
Budżet Obywatelski

 

Inicjatywa Lokalna