7 kwietnia pierwsza tura wyborów samorządowych. Mrągowianie wybiorą radnych miejskich, powiatowych, sejmiku województwa i burmistrza Mrągowa. W artykule znajdziecie niezbędne informacje, dotyczące niedzielnego głosowania.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W niedzielę mieszkańcy Mrągowa zdecydują o tym, kto zostanie ich przedstawicielem w organach jednostek samorządu terytorialnego. W głosowaniu, osoby uprawnione zdecydują w Mrągowie o składzie:

W wyborach bezpośrednich wybierany będzie także burmistrz Mrągowa. Na stanowisko zgłoszone zostały cztery kandydatury.

W lokalu wyborczym, znajdującym się na terenie Mrągowa, otrzymamy cztery karty do głosowania. Na każdej można oddać głos tylko na jedną osobę.
Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego. Nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle:

  • szarym — w wyborach do rady miejskiej
  • żółtym — w wyborach do rad powiatu,
  • niebieskim — w wyborach do sejmików wojewódzkich
  • różowym w wyborach burmistrza.

Kto może zagłosować?

W wyborach samorządowych może oddać głos każdy obywatel, który:

  • ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu głosowania
  • na stałe zamieszkuje na obszarze gminy, powiatu, województwa, gdzie działa wybierany organ
  • posiada czynne prawo wyborcze

Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania. Informacje o stałych obwodach głosowania: <<KLIKNIJ>>
Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem.

Ile trwa kadencja jednostek samorządu terytorialnego?

Od 2018 roku radnych gminy, powiatu i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieramy co pięć lat. Do 2018 r. kadencja organów samorządowych była krótsza – trwała 4 lata.
Radni mogą ubiegać się o reelekcję w każdych kolejnych wyborach. Prezydenci (burmistrzowie i wójtowie miast) są od 2018 r. związani zasadą dwukadencyjności – mogą ubiegać się o reelekcję tylko raz. Przepisy te dotyczą kadencji, które rozpoczęły się w 2018 r., to znaczy, że kadencja 2018-2023 jest pierwszą, która liczy się do maksymalnie dwóch kadencji. Dlatego osoby, które są wójtami, burmistrzami czy prezydentami od wielu kadencji mogą raz jeszcze ubiegać się o ten urząd.