Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Mrongowiusza 65, Mrągowo
tel. 89 741 31 95

www.ckziumragowo.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte

ul. Piotra Sobczyńskiego 1 A, Mrągowo
tel. 89 741 24 20

http://www.lo1.mragowo.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 13C, Mrągowo
tel. 89 741 20 24

http://www.zssmragowo.edu.pl

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 13 B, Mrągowo
tel. 89 741 28 82

http://www.mragowo.edu.pl