Komisja ds. Środowiska, Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy rokrocznie przyznaje  wybranym gminom wyróżnienia w uznaniu osiągnięć na rzecz propagowania ideałów Unii Europejskiej. Najniższy stopień wyróżnienia stanowi Dyplom Europejski, drugi - Flaga Honorowa Rady Europy, trzeci - Tablica Honorowa Rady Europy, czwarty - Nagroda Europy. Najwyższy stopien wyróżnienia  - Nagroda Europy - oprócz prestiżowej i honorowej wartości, ma także wymierny kształt finansowy.

Dyplom Europejski to pierwsze wyróżenie europejskie jakie otrzymało Mrągowo. Ceremonia przekazania dyplomu odbyła się w 2006 roku. Mrągowo zostało wyróżnione za rozwój współpracy zagranicznej na poziomie europejskim.