Dom Dziennego Pobytu w Mrągowie działa od 1991r. w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Głównym założeniem jego działania jest stworzenie osobom samotnym i starszym warunków do aktywnego i urozmaiconego spędzania wolnego czasu. Codziennie w dni robocze można uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i rozrywkowych prowadzonych przez instruktora terapii zajęciowej. Świetlica Domu Dziennego Pobytu dysponuje 40 miejscami, jest kącik prasowy, telewizyjny, biblioteczny, komputerowy, rękodzielniczy. Aktywnie działa zespół wokalno-teatralny „Nasz Dom”, który ma w swoim repertuarze bogaty dorobek artystyczny, prezentowany na wielu przeglądach, organizowanych w naszym województwie. Osoby zainteresowane mogą również wziąć udział w pieszych wycieczkach. Pracownicy Domu dbają też o zapewnienie wszystkim rodzinnego ciepła. Obchodzone są wspólnie urodziny, imieniny i święta oraz wieczorki taneczne przy akompaniamencie akordeonu i muzyki mechanicznej. Udzielana jest pomoc w życiowych sprawach i w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia organizowane w domu są bezpłatne.

W DDP działa również kuchnia, gdzie przygotowuje się przeciętnie 130 obiadów dziennie, wydawanych na stołówce i dostarczanych do domu obłożnie chorych.

Zapraszamy wszystkich seniorów! W Domu Dziennego Pobytu nawiążecie państwo nowe znajomości i przyjaźnie, atrakcyjnie spędzicie wolny czas i rozwiniecie swoje zainteresowania.